Regulamin - Freemoto - ogłoszenia części motoryzacyjnych

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ USŁUG SERWISU FREEMOTO.PL Z DNIA 20.10.2020 r.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu internetowego zlokalizowanego w internecie pod adresem www.freemoto.pl zwany dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu. Występujące w nim terminy przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:

Właściciel i administrator Serwisu PHU WILKAR z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pszenna 5/9, 30-654 Kraków), wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1287/2007, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa , o nr REGON 120420048 i nr NIP 6792096408 zwany dalej Administratorem , którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje do jego Użytkowników określane są niniejszym regulaminem.
freemoto.pl Serwis ogłoszeń motoryzacyjnych działający za pośrednictwem portalu internetowego freemoto.pl, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży auto części i innych pojazdów. Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji, ofert, zawartości baz danych o tematyce związanej wyłącznie z motoryzacją
Użytkownik – ogłoszeniodawca Osoba fizyczna składająca ofertę sprzedaży, kupna, zamiany pojazdów mechanicznych lub części do tych pojazdów za pośrednictwem freemoto.pl, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
Użytkownik – ogłoszeniobiorca Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, zgłaszająca za pośrednictwem www.freemoto.pl zainteresowanie ofertą składaną przez Ogłoszeniodawcę.
Ogłoszenie Informacje przekazane przez Ogłoszeniodawcę Serwisowi freemoto.pl zawierające dane umożliwiające złożenie przez Ogłoszeniodawcę oferty sprzedaży auto części, przyczep i innych pojazdów.
Transakcje Procedury składania ofert sprzedaży auto części, przyczep i innych pojazdów.
Konto Konto Przekazane Serwisowi przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem freemoto.pl dane osobowe Ogłoszeniodawcy ułatwiające zamieszczanie Ogłoszeń na portalu internetowym freemoto.pl.
Umowa Umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą.

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.
Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Rejestracja i założenie konta w Serwisie, wymagane jest w chwili dodawania ogłoszeń dostępnych w serwisie. Dodający ogłoszenie akceptuje regulamin serwisu freemoto.pl

W celu dokonania rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracyjny. Przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych na serwisie nie wymaga rejestracji i logowania. Rejestracja nowego użytkownika serwisu jest BEZPŁATNA. Jednocześnie użytkownik rejestrując się, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji wysyłanych przez firmę dotyczących m.in. sprawnego korzystania z serwisu. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami ) rejestrujący się użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w ramach Serwisu na podany przez siebie adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu użytkownik uzyskuje uprawnienie do zamieszczania i moderowania własnych ogłoszeń, otrzymuje osobisty login i hasło którego nie powinien udostępniać osobom trzecim. Użytkownicy serwisu nie mogą korzystać z treści zawartych na stronie freemoto.pl (adresów e-mail, nr telefonów, adresów) do celów nie związanych z polityką serwisu tzn: wykorzystywać wyżej wymienionych danych do wysyłania wiadomości spam, ofert handlowych itp.

 

ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ SERWISIE

  1. Administrator Serwisu freemoto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.
  2. Treść ogłoszeń wprowadzanych do serwisu powinna być zgodna z normami z normami prawno- etycznymi obowiązującymi w Polsce.
  3. Zabrania się umieszczania ogłoszeń naruszających prawa osób trzecich oraz uznanych za społecznie niewłaściwe lub naruszających dobre obyczaje.
  4. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  5. Ogłoszenia internetowe zamieszczane na freemoto.pl nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych udostępniających giełdy internetowe oraz innych serwisów wymagających od użytkowników opłat z tytułu korzystania z tych serwisów.
  6. Administrator serwisu może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, którego profil jest niezgodny z profilem portalu, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi Serwisu i naruszać dobra osób trzecich.

 

PROCEDURA ZAMIESZCZANIA I USUWANIA OGŁOSZEŃ

Zamieszczenie ogłoszenia wymaga zarejestrowanego i zalogowanego użytkownika. Następnie poprzez wybór odpowiedniej opcji i wypełnienie rubryk niezbędnych do publikacji ogłoszenia na portalu.
Administrator serwisu udostępnia użytkownikom freemoto.pl panel umożliwiający administrowanie własnym ogłoszeniem. Użytkownik po uprzednim zalogowaniu może dokonać aktualizacji bądź usunąć ogłoszenie nieaktualne wybierając opcję Edytuj lub Usuń Ogłoszenie.
Ogłoszenia dodawane do serwisu freemoto.pl są bezpłatne. Termin ważności ogłoszenia to 30 dni licząc od daty dodania oferty z możliwością dalszego przedłużenia. Przy braku reakcji ogłoszenie zostanie automatycznie usunięte.
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia (lub moderacji) ogłoszenia w następujących przypadkach: oferta zawiera treści reklamowe, posiada odnośniki do stron www, zawiera grafikę reklamową lub treści niezgodne z prawem, szkodzi wizerunkowi Serwisu lub narusza dobra osób trzecich.

 

DODANIE OGŁOSZEŃ JEST BEZPŁATNE. PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA. PÓŹNIEJ KOSZT JEDNEGO OGŁOSZENIA NA OKRES JEDNEGO MIESIĄCA BĘDZIE WYNOSIŁ KILKADZIESIĄT GROSZY O CZYM UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adresy e-mail służą wydawcy do kontaktu z użytkownikiem w celu poprawnego korzystania z serwisu i nie są udostępniane osobom trzecim.
Wydawca serwisu stosuje pliki „cookies” w celach statystycznych i pozwalających dopasować treści i usługi do zainteresowań użytkowników. Są to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika. Umożliwiają one utrzymanie sesji dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony (jeśli strony czy działy serwisu wymagają logowania) pozwalają przechowywać ogłoszenia w schowku, „obliczyć” zainteresowanie serwisem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz wprowadzenia Usług płatnych, przy czym zmiany nie mają wpływu na świadczenie Usług dodanych wcześniej. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2020.10.20
Prawem właściwym jest prawo polskie.
© 2021 FreeMoto. All Rights Reserved.